Russefeiringen

Russefeiringen begynner med russebusser og russekroer på høsten siste året på videregående eller i slutten av april eller begynnelsen av mai og varer til 17. mai eller lenger. Overdreven russefeiring vil for noen forstyrre skolearbeidet og føre til dårligere eksamensresultater.

Rødruss er avgangslever fra videregående skoler med blant annet allmennfag (tidligere gymnas), blåruss elever med spesialisering innen økonomi (tidligere handelsgymnas). Grønnruss er elever fra videregående skole med studieretning naturbruk.


Russedrakter, -luer og knuteregler

I forbindelse med russearrangementer, særlig om våren, kler russen seg i røde eller blå uniformer, det vil si forskjellige plagg, for eksempel kjeledresser og snekkerbukser i russefargene, ofte dekorert med merker.

Lengre tradisjoner har imidlertid russeluer med lange dusker. I luedusken knyttes forskjellige typer knuter, ofte med små gjenstander. Disse knutene er tegn på gjennomføringen av forskjellige knuteregler, det vil si fantasifulle russeoppgaver. Knutereglene blir ofte kritisert fordi de kan innebære ulovligheter, som blotting og kidnapping av elever, og potensielt farlige handlinger som inntak av store mengder alkohol på kort tid.


Russebiler

Russ kjøpte eller overtok gamle personbiler som ble malt røde eller blå og utstyrt med hvite tulletekster og reklame. Russebilene var opprinnelig først og fremst et paradekjøretøy i russetoget på 17. mai, men har for mange blitt et nødvendig framkomstmiddel og ikke minst en tidkrevende, men sosialt samlende hobby i russetiden. Bilene betales delvis med reklame.
Med bedre økonomi har mindre russebiler de seneste tiårene i stor grad blitt erstattet av minibusser og store russebusser som planlegges årevis før russetiden. Russebussene kan ha påkostet, spesialbygd interiør og store lydanlegg på taket. Det brukes i enkelte tilfeller millioner av kroner på kjøretøyene. En annen vanlig del av russeferingen, spesielt blant russebussene, er å lansere dekknavn for konseptene sine. Disse kan ha sammenheng med et senere utgitt konsept eller være av helt annen karakter. Flere busser bruker flere tusen på promotering, gensere, sanger og annet med sine dekknavn, flere måneder før russetiden starter.

Hämtat från www.wikipedia.no sökord "russefeiring"

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *