Planen

Två helt vanliga systrar som älskar utmaningar – med en gemensam dröm!

 

Vi är inga experter på varken segling eller snowboardåkning, men vill bevisa att så länge man har viljan och drivkraften så kan man förverkliga sina drömmar.

 


En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Enligt Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål, som sattes 2011, ska kvinnor och män ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden.

 

 

6 år senare är vi fortfarande långt ifrån målen.

 

Män är utan tvekan överrepresenterade överlag inom actionsporter. Kvinnors aktivitet är precis lika tufft som killars och behöver därför mer representation!

 


Hållbar utveckling ska enligt Svenska seglarförbundet verka för att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina. FN:s vision kring hållbar utveckling beskrivs i samspelet mellan tre ömsesidigt beroende delar – ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

 

Idag vet vi att klimatförändringarna ökar på grund av den globala uppvärmningen. Den största anledningen till det är människans påverkan på miljön. 


Vi vill:

 

öka folks medvetenhet om vilken påverkan vi har på miljön.

 

 

 

att framtida generationer ska få samma möjligheter att njuta av naturen som oss.

 

 

 

uppmana till en livsstil där vi har respekt för vår planet och varandra istället för att utnyttja och exploatera.

 

 


Denna dröm och gemensamma vision kommer dokumenteras i en film – glöm inte att följa bloggen för att hålla er uppdaterade om projektet!

mlipe_160624_534801-copy